Електронний архів Донбаської державної машинобудівної академії містить публікації наукових праць студентів, викладачів та співробітників академії.

Серед них - статті з наукових журналів, монографії, матеріали конференцій, наукові публікації студентів (опубліковані з оглядом наукового керівника).

ДО УВАГИ КОРИСТУВАЧІВ. Для внесення документа до архіву необхідно:

Для індексування публікацій зі світовими рейтингами, ми рекомендуємо розміщувати електронні версії публікацій у форматах DOC або PDF з розпізнаванням. Бажано заповнити поля "заголовок", "реферат" та "ключові слова" українською та англійською мовами.

The electronic archive of the Donbas State Engineering Academy contains publications of scientific works of teachers and staff of the academy.

Among them are articles from scientific journals, monographs, conference proceedings, scientific publications of students (posted subject to review by the supervisor).

TO THE ATTENTION OF USERS. To enter the document in the archive it is necessary: ​​

To index publications with world rankings, we recommend placing electronic versions of publications in DOC or PDF formats with recognition. It is desirable to fill in the fields "title", "abstract" and "keywords" in Ukrainian and English.