Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 557  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1-Jan- 1методичний комплекс-
2000Влияние диапазона скорости на период стойкостиВасильева, Л. В.
2003Електронні підручники у вивченні комп’ютерних наукВасильєва, Л. В.
2004К определению весомости критериев при оптимизации выбора режущего инструмента и режимов резанияМироненко, Е. В.; Васильева, Л. В.
2005Выбор оптимальной стратегии управления надежностью режущего инструмента с учетом уровня его поврежденностиКазакова, Т. В.; Васильева, Л. В.
2005Прогнозирование периода стойкости сборных инструментов по результатам контроля их исходного качестваКазакова, Т. В.; Мироненко, Е. В.; Бобух, Л. А.; Васильева, Л. В.
2005Эконометрика: начальный курс. Построение линейных и нелинейных моделей. Системы одновременных уравненийВасильева, Л. В.; Клеваник, Е. А.
2006Стан та напрями розвитку екологічного управління і екологічного менеджменту на підприємствахЛатишева, Олена Володимирівна; Латышева, Елена Владимировна; Latysheva, Elena Vladimirovna
2006Антологія поняття екологічного маркетингуЛатишева, Олена Володимирівна; Латышева, Елена Владимировна; Latysheva, Helena Vladimirovna
2006Чисельні методи розв’язання інженерних задач у пакеті Mathcad. Курс лекцій та індивідуальні завданняВасильєва, Л. В.; Гончаров, О. А.; Коновалов, В. А.; Соловйова, Н. А.
2006Використання пакету MAPLE для розв’язання задач математичного програмуванняВасильєва, Л. В.; Гетьман, І. А.
2007Исследование стойкости и прочности резцовМироненко, Е. В.; Васильева, Л. В.; Гах, В. М.
2007Особенности анализа нестандартных проектовРыжиков, Вячеслав Сергеевич; Латышева, Елена Владимировна; Яковенко, Марина Николаевна; Рижиков, В'ячеслав Сергійович; Латишева, Олена Володимирівна; Яковенко, Марина Миколаївна; Ryzhikov, Vyacheslav Sergeevich; Latysheva, Оlena Vladimirovna; Yakovenko, Marina Nikolaevna
2007Етапи становлення та історичні передумови формування екологічного маркетингуЛатишева, Олена Володимирівна; Латышева, Елена Владимировна; Latysheva, Elena Vladimirovna
2007МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ И ПРОЦЕССОВГавриш, П. А.; Васильева, Л. В.
2007Компьютерная система тестирования знанийФокин, А. Г.; Васильева, Л. В.; Гетьман, И. А.
2007Математичне моделювання систем і процесівГавриш, П. А.; Васильєва, Л. В.
2008Дослідження однофакторної і багатофакторної регресій, аналіз часових рядів у системі STATISTICA 6Топтунова, Л. М.; Васильєва, Л. В.; Кльованік, О. А.
2008Сучасні інформаційні технології в навчанні студентів економічних спеціальностейВасильєва, Л. В.; Гетьман, І. А.
2008Оптимізація витрат на виробництво в умовах промислового підприємстваШимко, Олена Володимирівна; Підгора, Єлизавета Олександрівна; Shymko, Olena Volodymyrivna; Pidhora, Yelyzaveta Aleksandrovna; Шимко, Елена Владимировна; Подгора, Елизавета Александровна