Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/597
Title: Автоматизована система для оптимізації залізничних перевезень
Authors: Ольховська, О.Л.
Бутко, К.Р.
Issue Date: Apr-2019
Citation: Ольховська О.Л., Бутко К.Р. , Автоматизована система для оптимізації залізничних перевезень // Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції, 20–22 квітня 2019 р. / За заг. ред. О. Ф. Тарасова. – Краматорськ : ДДМА, 2019. – С.51-53 ISBN 978-966-379-891-2
URI: http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/597
Appears in Collections:Секція 03 - Технології моделювання і оптимізації систем та процесів (статичні та динамічні, стохастичні, імітаційні, логіко-динамічні моделі, тощо).Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.